Meie lasteaed

Meie lasteaed


Maarja-Magdaleena Lasteaias on kaks rühma. Üks rühm on sõimerühm ja teine aiarühm. Kuni uue lasteaia valmimiseni asub sõimerühm „Väike Müü“ Maarja-Magdaleena külas eraldi majas aadressil Kiriku tee 11 ja aiarühm „Muumipere“ asub põhikooliga samas hoones, kuid eraldi sissepääsuga.

 

Sõimerühmas töötab üks õpetaja ja kaks õpetaja abi ning aiarühmas üks õpetaja, üks õpetaja assistent ja üks õpetaja abi. Vastavalt lapse vanusele ja arengule toimub õppetöö nii kogu rühmaga, kui ka vanuseliselt valitud gruppidega. Vajadusel toimub ka individuaalõpetus. Lasteaia rühmade komplekteerimisel arvestatakse lisaks lapse vanusele ka lapse sotsiaalset küpsust.

Lasteaia eripära: Maarja-Magdaleena lasteaed on lapse arengu ja tervise toetaja. Õppe- ja kasvatustegevus on igapäevaselt seotud loodusega, loodushoiuga. Õues on lapsed iga ilmaga, rõõmustatakse võimaluste üle, mida erinevad ilmaolud pakuvad. Lasteaed tähistab kõiki eesti tähtpäevi ja tutvustab traditsioone.

Lasteaiarühmadel on võimalik kasutada kooli staadionit ja kooli võimlat.

Lasteaial on olemas muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja, eripedagoog, hariduslike erivajadustega õpilaste koordinaator ning täiendavaid tugiteenuseid jätkatakse ka hiljem koolis.

Lasteaia toitlustamine on korraldatud kooli köögi baasil. Lapsed saavad kolm toidukorda päevas, lisaks üks vitamiiniamps. Toitlustus toimub sõimerühmal oma rühmas ja aiarühmal kooli söögisaalis.

Maarja-Magdaleena Lasteaias on kaks rühma. Üks rühm on sõimerühm ja teine aiarühm. Kuni uue lasteaia valmimiseni asub sõimerühm „Väike Müü“ Maarja-Magdaleena külas eraldi majas aadressil Kiriku tee 11 ja aiarühm „Muumipere“ asub põhikooliga samas hoones, kuid eraldi sissepääsuga.

 

Sõimerühmas töötab üks õpetaja ja kaks õpetaja abi ning aiarühmas üks õpetaja, üks õpetaja assistent ja üks õpetaja abi. Vastavalt lapse vanusele ja arengule toimub õppetöö nii kogu rühmaga, kui ka vanuseliselt valitud gruppidega. Vajadusel toimub ka individuaalõpetus. Lasteaia rühmade komplekteerimisel arvestatakse lisaks lapse vanusele ka lapse sotsiaalset küpsust.

Lasteaia eripära: Maarja-Magdaleena lasteaed on lapse arengu ja tervise toetaja. Õppe- ja kasvatustegevus on igapäevaselt seotud loodusega, loodushoiuga. Õues on lapsed iga ilmaga, rõõmustatakse võimaluste üle, mida erinevad ilmaolud pakuvad. Lasteaed tähistab kõiki eesti tähtpäevi ja tutvustab traditsioone.

Lasteaiarühmadel on võimalik kasutada kooli staadionit ja kooli võimlat.

Lasteaial on olemas muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja, eripedagoog, hariduslike erivajadustega õpilaste koordinaator ning täiendavaid tugiteenuseid jätkatakse ka hiljem koolis.

Lasteaia toitlustamine on korraldatud kooli köögi baasil. Lapsed saavad kolm toidukorda päevas, lisaks üks vitamiiniamps. Toitlustus toimub sõimerühmal oma rühmas ja aiarühmal kooli söögisaalis.