Meie lasteaed

Meie lasteaed


Maarja-Magdaleena Lasteaias on kolm rühma. Väike Müü on sõimerühm 1,5-3 aastastele lastele, Mümla aiarühm on 2-7 aastastele lastele ja Muumitroll on liitrühm 5-7 aastastele lastele.

Asume alates 12. septembrist 2022 Maarja-Magdaleena külas vastvalminud majas aadressil Kooli tee J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikooli kõrval. 

2023 aastal on lasteaia kohatasu 58€ ja toidupäeva maksumus 2€!

Sõimerühmas töötab üks õpetaja ja kaks õpetaja abi; aiarühmas üks õpetaja, üks õpetaja assistent ja üks õpetaja abi ning liitrühmas kaks õpetajat ja üks õpetaja abi. Vastavalt lapse vanusele ja arengule toimub õppetöö nii kogu rühmaga, kui ka vanuseliselt valitud gruppidega. Vajadusel toimub ka individuaalõpetus. Lasteaia rühmade komplekteerimisel arvestatakse lisaks lapse vanusele ka lapse sotsiaalset küpsust.

Lasteaia eripära: Maarja-Magdaleena lasteaed on lapse arengu ja tervise toetaja. Õppe- ja kasvatustegevus on igapäevaselt seotud loodusega, loodushoiuga. Õues on lapsed iga ilmaga, rõõmustatakse võimaluste üle, mida erinevad ilmaolud pakuvad. Lasteaed tähistab kõiki eesti tähtpäevi ja tutvustab traditsioone.

Lasteaiarühmadel on võimalik kasutada Sekeldaja tuba (loovustuba), Muumiorgu (saal), Koduvana tuba (nõupidamisruum), mänguväljakut, kooli staadionit ja kooli võimlat. 

Lasteaial on olemas muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja, eripedagoog, hariduslike erivajadustega õpilaste koordinaator ning täiendavaid tugiteenuseid jätkatakse ka hiljem koolis.

Lasteaia toitlustamine on korraldatud kooli köögi baasil. Lapsed saavad kolm toidukorda päevas, lisaks üks vitamiiniamps. Toitlustus toimub oma rühmas. 

 

 

Maarja-Magdaleena Lasteaias on kolm rühma. Väike Müü on sõimerühm 1,5-3 aastastele lastele, Mümla aiarühm on 2-7 aastastele lastele ja Muumitroll on liitrühm 5-7 aastastele lastele.

Asume alates 12. septembrist 2022 Maarja-Magdaleena külas vastvalminud majas aadressil Kooli tee J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikooli kõrval. 

2023 aastal on lasteaia kohatasu 58€ ja toidupäeva maksumus 2€!

Sõimerühmas töötab üks õpetaja ja kaks õpetaja abi; aiarühmas üks õpetaja, üks õpetaja assistent ja üks õpetaja abi ning liitrühmas kaks õpetajat ja üks õpetaja abi. Vastavalt lapse vanusele ja arengule toimub õppetöö nii kogu rühmaga, kui ka vanuseliselt valitud gruppidega. Vajadusel toimub ka individuaalõpetus. Lasteaia rühmade komplekteerimisel arvestatakse lisaks lapse vanusele ka lapse sotsiaalset küpsust.

Lasteaia eripära: Maarja-Magdaleena lasteaed on lapse arengu ja tervise toetaja. Õppe- ja kasvatustegevus on igapäevaselt seotud loodusega, loodushoiuga. Õues on lapsed iga ilmaga, rõõmustatakse võimaluste üle, mida erinevad ilmaolud pakuvad. Lasteaed tähistab kõiki eesti tähtpäevi ja tutvustab traditsioone.

Lasteaiarühmadel on võimalik kasutada Sekeldaja tuba (loovustuba), Muumiorgu (saal), Koduvana tuba (nõupidamisruum), mänguväljakut, kooli staadionit ja kooli võimlat. 

Lasteaial on olemas muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja, eripedagoog, hariduslike erivajadustega õpilaste koordinaator ning täiendavaid tugiteenuseid jätkatakse ka hiljem koolis.

Lasteaia toitlustamine on korraldatud kooli köögi baasil. Lapsed saavad kolm toidukorda päevas, lisaks üks vitamiiniamps. Toitlustus toimub oma rühmas.