Uudised

Algab lasteaiakohtade komplekteerimine Tartu vallas! 14. aprill Liisi-Triin


Algab lasteaiakohtade komplekteerimine!

Tartu Vallavalitsus on liitunud haridusteenuste haldamise infosüsteemiga ARNO, süsteemi kaudu komplekteeritakse lasteaedade rühmad ARNO süsteemis olevate andmete alusel. Valla lasteasutustesse on õigus lasteaiakohta saada lapsel alates pooleteise aasta vanusest, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Tartu vald.

Sellel aastal jagab Tartu Vallavalitsus lasteaiakohti 2 masskomplekteerimisega. Esimese masskomplekteerimine toimub 11. aprillil.
Teine masskomplekteerimine toimub vahemikus 25. aprill kuni 27. aprill.
Kui olete esitanud lasteaiakoha taotluse, siis teade lasteaiakoha pakkumise kohta edastatakse automaatselt lapsevanema e-postile. Lapsevanem saab lasteaiakoha pakkumise ARNO süsteemis kinnitada või tagasi lükata 14 päeva jooksul. Kui lapsevanema taotluses sobivat kohta pakkuda ei ole, siis teadet ei tule.
Lasteaedade direktorid komplekteerivad üksikuid lasteaia kohti ka õppeaasta jooksul.
Sisene Arnosse:

https://piksel.ee/arno/tartuvald/avaleht/?

Tutvu infosüsteemi Arno põhimäärusega:

https://www.riigiteataja.ee/akt/402102018026

Juhul, kui Teil on küsimusi seoses lasteaiakoha taotlustega, palun pöörduge Tartu Vallavalitsuse poole:

Haridusspetsialist Ene Liivamägi tel 5268895 või e-post ene.liivamagi@tartuvald.ee

Algab lasteaiakohtade komplekteerimine!

Tartu Vallavalitsus on liitunud haridusteenuste haldamise infosüsteemiga ARNO, süsteemi kaudu komplekteeritakse lasteaedade rühmad ARNO süsteemis olevate andmete alusel. Valla lasteasutustesse on õigus lasteaiakohta saada lapsel alates pooleteise aasta vanusest, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Tartu vald.

Sellel aastal jagab Tartu Vallavalitsus lasteaiakohti 2 masskomplekteerimisega. Esimese masskomplekteerimine toimub 11. aprillil.
Teine masskomplekteerimine toimub vahemikus 25. aprill kuni 27. aprill.
Kui olete esitanud lasteaiakoha taotluse, siis teade lasteaiakoha pakkumise kohta edastatakse automaatselt lapsevanema e-postile. Lapsevanem saab lasteaiakoha pakkumise ARNO süsteemis kinnitada või tagasi lükata 14 päeva jooksul. Kui lapsevanema taotluses sobivat kohta pakkuda ei ole, siis teadet ei tule.
Lasteaedade direktorid komplekteerivad üksikuid lasteaia kohti ka õppeaasta jooksul.
Sisene Arnosse:

https://piksel.ee/arno/tartuvald/avaleht/?

Tutvu infosüsteemi Arno põhimäärusega:

https://www.riigiteataja.ee/akt/402102018026

Juhul, kui Teil on küsimusi seoses lasteaiakoha taotlustega, palun pöörduge Tartu Vallavalitsuse poole:

Haridusspetsialist Ene Liivamägi tel 5268895 või e-post ene.liivamagi@tartuvald.ee